מטרת המאגד: פיתוח ומימוש קונספט טכנולוגי חדשני לאיחוד “מיקום” ו”שידור/קליטה” באמצעות טכנולוגיות AI לחיזוי מצבים, איכון 4D מדויק, מתן זמני תגובה אולטרה-מהירים, עם פתרונות לשילוב התקני IoT וטכניקות להורדה דרסטית של עלויות הפיתוח, ההפעלה (כולל חסכון אנרגטי) והתחזוקה.
לקול הקורא