לאתר המאגד
שותפים מהתעשייה: DRIVEU, אלביט תקשוב, אלביט כלי טייס, תעשיה אווירית, RGO Robotics ,mPrest ,BWR ,Cognata
שותפים מהאקדמיה: אוניברסיטת בר אילן, אוניברסיטת בן גוריון, אוניברסיטת חיפה, אוניברסיטת אריאל, הטכניון
תחילת פעילות: 1.10.2020