הכשרה של הנדסאיות חרדיות בתחומי פיתוח ואינטגרציה של מודולים של AI/ML.
AI and ML specialist (Data Scientist) מיועד להנדסאיות מנוסות או מתחילות, עובדות קיימות או שאינן עובדות