תשתית מיכלי גידול, ניטור ובקרה לביצוע ניסויים ופיילוטים בתחום חקלאות המים תוך איסוף מידע מתקדם על תנאי הגידול ובעלי החיים. התשתית תאפשר למיזמים להתמקד בביצוע עבודת המו”פ כאשר ערדג תספק תשתית מתאימה ותסייע בקבלת כל ההיתרים הדרושים, ובכך תביא לקיצור משך הזמן לשוק ולהפחתת עלויות המו”פ למיזם. התשתית מכוונת למיזמים בתחום חקלאות המים דוגמת: גידול מינים חדשים, מערכות טיפול במים, טכנולוגיות תומכות לגידול דגים ואצות, טיפולי בריאות חדשניים ועוד.

איש הקשר: יונתן מוסניקוב, 052-8611953, yonatan@ardag.co.il אתר החברה: www.ardag.co.il