עמותת תפוח פועלת בפריפריה החברתית- גיאוגרפית בישראל ועוזרת לאנשים להצטרף לעולם הטכנולוגי כדי לשנות את מציאות חייהם. העמותה מובילה מגוון הכשרות טכנולוגיות מקצועיות שמטרתן שילוב אנשים בשוק התעסוקה באמצעות הקניית ארגז כלים רלוונטי הפותח דלת להצלחה. הכשרות כוללות קשת רחבה של תכנים החל מקורסי בסיס להתנהלות בסביבה ממוחשבת כגון CCNA ו SOC ועד לבוטקמפים מתקדמים בתחומים כגון FrontEnd, BackEnd, Cloud, DATA ועוד. בדגש מיוחד ניתן להקניית סט כלים להשתלבות מוצלחת בעולם העבודה, במטרה לשפר את עצמאותם הכלכלית של המשתתפים, בטווח המידי והארוך. #טכנולוגיה_משנה_מציאות_חיים