SETPOINT.AI LTD | בר כוכבא 23, בני ברק | ח.פ 515347508