למרכזים הרפואיים בשירותי בריאות כללית 10 מרכזי חדשנות הפרוסים ברחבי הארץ ומשלבים מידע של בתי החולים וקהילה, ומובילים שיתופי פעולה מסוגים שונים עם חברות חיצוניות וחוקרים. הפלטפורמה להנגשת דאטה מאפשרת חיבור להתקשרות ישירה עם המרכזים וחדרי המחקר השונים לטובת ביצוע מחקרי נתונים, בהתאם לתחומי ההתמחות של כל מרכז.  

בקישורים הבאים תוכלו למצוא פירוט על כל מרכז חדשנות: