שותפים מהתעשיה: גלאל, Elbit Systems ,ceragon ,PCB ,SCD ,SatixFy ,IKOM ,FVMAT ,Opsys ,Spectralics 
שותפים מהאקדמיה: אוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת בן גוריון, אוניברסיטת אריאל, האוניברסיטה העברית, הטכניון, מכון ויצמן, אוניברסיטת בר אילן
תחילת פעילות: 1.1.2023