עמותת עתידים פועלת לטובת מיצוי פוטנציאל ההון האנושי בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית לצורך השתלבותו במרקם העשייה של החברה הישראלית לתועלת הפרט החברה והמשק. באמצעות רצף של תכניות החל מגילאי חטיבת הביניים והתיכון מקיימת עתידים פעילות תשתית ארוכה המעודדת מצוינות. בהמשך משתלבים משתתפות ומשתתפים התוכניות בלימודים אקדמיים כשבסופם השמה ואופק מקצועי ביחידות הטכנולוגיות של צה ל בתעשייה בהייטק ובמגזר הציבורי לעתידים כיום מעל 8,170 בוגרים ובוגרות. תוכנית לוחמים להייטק הינה מיזם משותף של עמותת עתידים ,צה”ל והאגף והקרן לחיילים משוחררים לצמצום הפער התעסוקתי המובנה בין לוחמות ולוחמים ששירתו שירות קרבי אל מול המשרתים ביחידות הטכנולוגיות עם יציאתם לאזרחות באמצעות הכשרות טכנולוגיות במתכונת Bootcamp , תוך יצירת תוספת הון אנושי ייחודי לתעשיית ההייטק הישראלית. התוכנית פועלת מזה 3 שנים ומכשירה במנעד רחב של מקצועות טכנולוגיים מותאמים לדרישות שוק העבודה.,מעל 1,600 לוחמים ולוחמות השתתפו עד כה בהכשרות. תוכנית ההתמחות החדשה בשותפות רשות החדשנות הינה שלב נוסף בסלילת דרכם של הלוחמים למשרה הראשונה שלהם בתעשייה.