הרחבת הידע של עובדים קיימים והכשרת הון אנושי חדש , במסלולי הכשרה והנבטה ייחודיים וחדשניים, לעולמות אגריטק, וwater-tech. בתכנית יושם דגש ייחודי על כישורים רכים, חיבור לתעשייה עתירת הידע, ליווי והשמה בתחומים בטכנולוגים המבוקשים.