מטרת התוכנית היא להזין את סקטור הפודטק והביוטק בכח אדם משכיל ומיומן לקידום הפרודוקטיביות, היצירתיות והתחרותיות של חברות הזנק וחברות מבוססת בתחום לעבר הצלחה בשווקי הארץ והעולם. מטרה זו תושג על ידי הכשרת עובדים ועתודות כ”א לתפקידים מובילים בצורה ממוקדת תוך שילוב עולמות הידע של מדעי החיים וההנדסה BIOCONVERGENCE. הכשרה זו תכלול הקניית ידע, כלים וניסיון מעשי בקדמת המדע והטכנולוגיה הרלוונטיים תוך הענקת דרגה של חופש בחירה בשתי תוכניות מתוך ארבע וזאת בהתאם לצרכיו של כל משתתף. הכשרה גמישה זו תאפשר למשתתפי התוכנית לרכוש ולמזג עולמות ידע וכלים שיאפשרו קידום מו”פ וייצור של מוצרי מזון וביוטכנולוגיה חדשניים וחדשנות ברת קיימא לסקטור הפודטק, פארמה והביוטק, בדגש על מקורות מזון אלטרנטיביים, טכנולוגיות ממוקדות בריאות, טכנולוגיות ייצור מתקדמות, פיתוח מוצרי מזון בריאים יותר ושימוש בכלים חישוביים: כולם במטרה לקדם חדשנות ישראלית פורצת דרך.