הכשרת עומק לבוגרי תארים מתקדמים וראשונים לתחומי המחקר והפיתוח בתעשיית ההייטק, בדגש לתחום הביוקונברג’נס. התוכנית מפגישה בין אקדמאים ממדעי החיים לעמיתיהם ממקצועות ההנדסה והטכנולוגיה, יחד הם עובדים כצוות מו”פ ייעודי לפרויקט אותו מגדירות החברות השותפות, מתוך מטרה לצבור ניסיון יישומי ולאייש את המשתתפים המתאימים בתפקידים קבועים בחברות בסיום התוכנית.