ח.פ 515891950 | פארק תעשיות ספירים, תמר 11, שער הנגב | יישוב פריפריה