Infinity Labs R&D LTD | ז’בוטניסקי 1, רמת גן | ח.פ 515023745

הקמה של מסלול התמחות חדש כתוספת למסלולי ההכשרות הקיימים באינפיניטי במטרה להקנות לבוגרים ניסיון מעשי ולאפשר את שיבוצם המעשי בתעשייה. התוכנית מבוססת שיתופי פעולה עם לקוחות ושותפים קיימים וחדשים של אינפיניטי (חברות בתעשייה עתירה הידע). התכנית עתידה להשתמש בקשרים הרבים שיש לאינפיניטי לאבס בתעשייה והתאמת ההכשרה והלווי של הג’וניורים חסרי ניסיון עוד לפני שיבוצם לתפקיד ראשון וכן ליווי במהלך הקליטה (Onboarding) ו 6 חודשים לאחר מכן בעבודה (OJT). עוד במהלך 2023 אינפיניטי ביצעה ע”ח פיילוט מוצלח לבדיקת עיקרי התוכנית במטרה לקדם אותה באמצעות רשות החדשנות בהיקפים גדולים.