I-Medata AI Center היא יחידת הנתונים והבינה המלאכותית של המרכז הרפואי ע”ש סוראסקי בתל אביב (איכילוב). המרכז שלנו מתמקד בקידום ופיתוח טכנולוגיות מבוססת נתונים בתחום הבריאות באמצעות פתרונות מתקדמים של בינה מלאכותית.
במרכז הרפואי קיים מאגר נתונים רפואיים (data lake) עצום, הנאסף באופן דיגיטלי משנת 2007. המאגר מכיל את התיקים הרפואיים של למעלה מ-2 מיליון מטופלים ו-16 מליון מקרים, המפרטים מגוון נתונים מובנים ולא מובנים, לרבות רשומות רפואיות אלקטרוניות (EHR), סיכומי אשפוז, נתוני הדמיה כמו MRI,CT,US (צילומים ופענוחים), נתוני פתולוגיה (צילומים ופענוחים), בנק רקמות, תוצאות בדיקות מעבדה, אבחנות, תרופות, מידע תפעולי ועוד.
היחידה מורכבת ממדעני נתונים, מהנדסי נתונים, חוקרים ומובילי פרויקטים, המגובים במשאבים ובמומחיות הנרחבת של הצוות הרפואי של המרכז. אנשי היחידה שולפים את הנתונים ישירות מתוך מאגרי הנתונים של בית החולים, מבצעים התממה (כולל של סוגי קבצים מיוחדים כמו DICOM וסרטי ניתוח), ומכינים את הנתונים לעיבוד המשך, בין אם להנגשה לשותפים חיצוניים ובין אם לשם לפיתוח מודלים של בינה מלאכותית, שישמשו בתור מערכות תומכות החלטה (DSS) לצוות הרפואי.
אנו משתפים פעולה עם חברות הזנק בתחום הבריאות הדיגיטלית, חברות הייטק, מכוני מחקר, מוסדות בריאות, בתי חולים בארץ ובעולם ומשרד הבריאות. אנחנו מציעים אפשרויות שונות של שיתוף פעולה – הנגשת נתונים רפואיים בחדרי מחקר ייעודיים, שותפות בפיתוח ועיצוב המוצר של חברות חיצוניות (Design Partnership) או ביצוע פרויקט מחקר ופיתוח (R&D) משותף. ביחידה שלנו קיימת תשתית מחקר בענן המאפשרת הנגשת נתונים רפואיים מותממים, בנפחים גבוהים, בחדרי מחקר בענן מאובטח ועיבודם בסביבה הסגורה, תוך הקפדה על שמירה על חסיון רפואי והפעלת מערכת למניעת דליפת נתונים.
פיתחנו אלגוריתם לשליפה של הנתונים ממאגרי המידע בצורה מהירה וקלה באופן מודולרי, כך שמרגע אפיון האוכלוסיה הנדרשת והצרכים הספציפיים של המחקר, יש באפשרותנו לשלוף את הנתונים תוך שעות עד ימים ספורים, כתלות בסוג הנתונים הנדרשים. אנו מציעים גם נתונים בפורמט FHIR, מה שמבטיח העברת נתונים פשוטה יותר בין מוסדות רפואיים ומחקריים שונים.
לבירורים נוספים, נא לפנות אל ד”ר מיכל שבח בטלפון 054-7425050 או במייל michalshevach@tlvmc.gov.il, ובקרו באתר המחלקה שלנו I-Medata AI Center
תשובה ראשונית לגבי היתכנות המחקר ופירוט סוגי הנתונים תינתן תוך יומיים.