I-Medata AI Center הוא מרכז מדע הנתונים ובינה מלאכותית של המרכז הרפואי ע”ש סוראסקי בתל אביב (בית חולים איכילוב). המרכז מתמקד בקידום ופיתוח טכנולוגיות מבוססות big data בתחום הבריאות באמצעות פתרונות מתקדמים של בינה מלאכותית. מרכז I-Medata מורכב מאנשי פיתוח ומדעני נתונים, מהנדסים, מובילים קליניים, מנהלי פרויקט ועוד, המגובים במשאבים ובמומחיות הנרחבת של הצוות הקליני בבית החולים.

במרכז הרפואי איכילוב קיים מאגר נתונים רפואיים (data lake) עצום, הנאסף באופן דיגיטלי משנת 2007. המאגר מכיל דאטה רפואי מלמעלה מ 2 מיליון תיקים הרפואיים עם יותר מ 16 מיליון מקרים, וכולל מגוון נתונים מובנים ולא מובנים לרבות רשומות רפואיות אלקטרוניות (EHR), סיכומי אשפוז, נתוני הדמיה ופענוחים (MRI,CT,US), נתוני פתולוגיה מבנק הרקמות (צילומים ופענוחים), תוצאות בדיקות מעבדה, אבחנות, תרופות, מידע תפעולי ועוד. בנוסף, המרכז מציע שירותי התממה של structured ו unstructured data כגון: DICOM, סרטי ניתוח, אקו לב ועוד. במידת הצורך הנתונים ניתנים להנגשה בפורמט הדרוש (למשל FHIR).

המרכז מציע מגוון אופציות לשיתוף פעולה עבור חברות הזנק בתחום הבריאות הדיגיטלית, חברות הייטק, מכוני מחקר, ומרכזי בריאות בארץ ובעולם. למרכז ניסיון רב בניהול מחקרים עם שותפים בארץ ובעולם הכולל:

  • הנגשת נתונים קליניים בחדרי מחקר ייעודיים בסביבת ענן
  • שותפות בפיתוח ועיצוב המוצר (Design Partnership)
  • פרויקטים מחקר ופיתוח (R&D) משותפים

תשתית המחקר בענן מאפשרת הנגשת נתונים רפואיים מותממים בנפחים גבוהים ובאופן מהיר ומאובטח, במקביל ליכולת להשתמש בכלי עיבוד נתונים המתקדמים ביותר.

לבירורים נוספים ניתן לפנות אל ד”ר מיכל שבח, מנהלת תפעול ופיתוח עסקי במרכז בטלפון 054-7425050 או במייל michalshevach@tlvmc.gov.il, או לבקר באתר המרכז I-Medata AI Center

תשובה ראשונית לגבי האפשרויות לשיתוף הפעולה תינתן תוך יומיים.