אושרת אונטמן | ורד 6, להבים | יישוב פריפריה | ח.פ 37522125