פארק תעשיה עומר, ת.ד. 3030, עומר (אז.תע.) | ח.פ 515950400