אגרוסולאר מערכות השקיה בע”מ | agrosolar irrigation systems ltd | ארנון 3, תל אביב-יפו | ח.פ 515076990