×
זירות
חטיבות ואגפים
×
קהל יעד
נושא
חטיבות ואגפים
הערכה של מסלול החממות בישראל עשור להקמתם
מוסד שמואל נאמן21/03/2021
הערכה של מסלול החממות הטכנולוגיות בישראל והפרוייקטים הפועלים בתוכן
סקר הערכת פעילות מגנ"ט
מינהלת מגנ"ט21/03/2021
דוח סופי - סקר הערכת פעילות מגנ"ט, מרץ 2013
סקר אקדמאים ישראלים בחו"ל, 2013
התכנית להשבת אקדמאים21/03/2021
נתוני למ"ס עבור התכנית הלאומית להשבת אקדמאים אוקטובר 2013