×
חטיבות
חטיבות ואגפים
×
קהל יעד
נושא
חטיבות ואגפים
High-tech human capital report - 2020
רשות החדשנות27/04/2021
דוח הון אנושי בתעשיית ההייטק לשנת 2020
רשות החדשנות27/04/2021
Israeli Biotechnology Strategy Project
רשות החדשנות21/03/2021
Final Report Tel Aviv, March 2001 - Israeli Biotechnology Strategy Project