paper plane

מועמד/ת יקר/ה

הרינו לאשר קבלת מועמדותך למשרה ברשות החדשנות. בימים הקרובים נבדוק התאמה למשרה.
אם תימצא/י מתאימ/ה, ניצור עמך קשר להמשך תהליך.
בהצלחה!
מחלקת גיוס, משאבי אנוש
לכל המשרות