למי?
ליזמים, חברות, מוסדות מחקר שמעוניינים לשתף פעולה בתחום המחקר והפיתוח
מה?
תמיכה בפיתוח תשתיות מו"פ, ידע גנרי ויישומי, קליטת ידע מהאקדמיה, שיתופי פעולה במו"פ טכנולוגי ופיתוחים ביטחוניים ואזרחיים
איך?
החטיבה מציעה מגוון מענקי תמיכה למחקר יישומי ופלטפורמות לשיתופי פעולה בין מספר גופים
להתאמה אישית של מסלול תמיכה