נוהל הפסקת ביצוע, התליה וביטול תכנית מאושרת

שיוך ל maslul