נהלי מסלול מס' 44- פיתוח הון אנושי עבור התעשייה עתירת הידע בישראל