מסלול הטבה מס' 39 - חממות יזמות בפריפריה (פיילוט) - 14.1.2019