מסלול הטבה מס' 38 - קידום יזמות טכנולוגית בעיר חיפה