מסלול הטבה מס' 38 - קידום יזמות טכנולוגית בעיר חיפה - 1.1.2019