מסלול הטבה מס' 36 - עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור (ארכיון)