מסלול הטבה מס' 7 – נופר – הכוונת ידע אקדמי (ארכיון 17.6.2020)