מסלול הטבה מס' 20 – מימ"ד מינוף מו"פ דואלי (ארכיון 21.12.2020)