מסלול הטבה מס' 9 - תנופה

מטרת מסלול הטבה מס' 9 - מסלול תנופה הינה לעודד יזמות טכנולוגית על ידי מתן סיוע למיזמים בראשית צעדיהם, כדי לקדם רעיון טכנולוגי חדש לקראת מימוש תעשייתי ולהביא את הפרויקט למצב שיאפשר גיוס הון פרטי ו/או מציאת שותף עסקי לצורך פיתוח הרעיון.

מסלול הטבה מס' 9 - תנופה