מסלול הטבה מס' 6 - העברת ידע ממוסד מחקר לתאגיד תעשייתי