מסלול הטבה מס' 1 - קרן המו"פ (ארכיון)

תמצית

מטרות מסלול הטבה זה הן: 1. יצירת מקומות עבודה בתעשיה וקליטת כוח אדם מדעי וטכנולוגי; 2. יצירת תשואה עודפת למשק הישראלי; במסלול זה, "תשואה עודפת" הגדלת - התועלת הכלכלית למשק הנובעת ממחקר ופיתוח או מחדשנות טכנולוגית או מפירותיהם, מעבר לתשואה שאמורה לצמוח למי שמעורב ישירות באותו מחקר ופיתוח או מאותה חדשנות טכנולוגית; 3. פיתוח תעשיה עתירת מדע תוך ניצול והרחבה של התשתית הטכנולוגית והמדעית ומשאבי האנוש הקיימים במדינה; 4. שיפור מאזן התשלומים של המדינה על ידי ייצור וייצוא של מוצרים עתירי מדע שיפותחו בה; והכל בדרך של עידוד מחקר ופיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשיה.

מסלול הטבה מס' 1 - קרן המו"פ