קבלת אישורי הכרה מרשות החדשנות (200-05)

זירות:  בין-לאומית , הזנק , צמיחה וייצור מתקדם , תשתיות חדשנות
נוהל קבלת אישורי הכרה מרשות החדשנות 200-05 קובץ להורדה