נספח 1 לנהלי מסלולי החממות- הסכם התקשרות להפעלת חממה טכנולוגית

זירות:  הזנק
נספח-1-הסכם-התקשרות-להפעלת-חממה-טכנולוגית קובץ להורדה