נספח ב לנהלי המסלול – רשימת מקצועות להכשרה

נספח-ב-לנהלי-המסלול-רשימת-מקצועות-להכשרה קובץ להורדה