נספח א- 1 למסלול 36 – הוראות לעניין שיעור התמלוגים וכללים לתשלומם 16.11.23 (ארכיון)

זירות:  תשתיות חדשנות
נספח א- 1 למסלול 36 - הוראות לעניין שיעור התמלוגים וכללים לתשלומם קובץ להורדה