נספח א-1 – הוראות לעניין שיעור התמלוגים וכללים לתשלומם (ארכיון)

זירות:  בין-לאומית , הזנק , צמיחה וייצור מתקדם , תשתיות חדשנות
נספח א-1 - הוראות לעניין שיעור התמלוגים וכללים לתשלומם - 17.1.2018 קובץ להורדה