נוהל תשלום לחברי ועדת המחקר

נוהל תשלום לחברי ועדת המחקר קובץ להורדה