נוהל מס’ 200-08: הליך הגשת בקשה וטיפולה במסגרת ערוץ מענקים מהיר לחברות שנקלעו למשבר

נהלי ערוץ מענקים מהיר לחברות במשבר--חרבות ברזל--אוקטובר 2023 קובץ להורדה
שיוך למסלול