נוהל מס’ 200-08: הליך הגשת בקשה וטיפולה במסגרת ערוץ מענקים מהיר לחברות שנקלעו למשבר

שימו לב!

במידה והגשתם בקשה עד לתאריך 31.10.2020 חלים עליכם נהלי המסלול הקודמים. 

לצפייה בנהלים הקודמים לחצו כאן.

נהלי 200-08 הליך הגשת בקשה וטיפולה במסגרת ערוץ המענקים המהיר לחברות שנקלעו למשבר עבור הגשות שיוגשו החל מה 1.11.20: קובץ להורדה
שיוך למסלול