נוהל מס’ 200-08: הליך הגשת בקשה וטיפולה במסגרת ערוץ מענקים מהיר לחברות שנקלעו למשבר -ארכיון 26.10.23

שימו לב!

במידה והגשתם בקשה עד לתאריך 31.10.2020 חלים עליכם נהלי המסלול הקודמים. 

לצפייה בנהלים הקודמים לחצו כאן.

נהלי 200-08 הליך הגשת בקשה וטיפולה במסגרת ערוץ המענקים המהיר לחברות שנקלעו למשבר עבור הגשות שיוגשו החל מה 1.11.20: קובץ להורדה