נוהל מספר 200 07 ניהול תוכניות מאושרות ע”פ חבילות עבודה (פיילוט)

נוהל מספר 07 200 ניהול תוכניות מאושרות על פי חבילות עבודה (פיילוט) קובץ להורדה