נוהל ליישום הסכמים בינלאומיים הקשורים בתכנית המסגרת האירופית 22.11.23

נוהל ליישום הסכמים בינלאומיים הקשורים בתכנית המסגרת האירופית-22.11.23 קובץ להורדה