נוהל כללי הפעילות מהגשת בקשה לתמיכה ועד לסיום תקופת המו”פ (200-01) (ארכיון 01.11.2020)

 

** נוהל זה יחול על כל הבקשות שיוגשו עד ה 31.10.2020 .

זירות:  הזנק , צמיחה וייצור מתקדם
נוהל כללי הפעילות מהגשת בקשה לתמיכה ועד לסיום תקופת המו"פ (200-01) קובץ להורדה