נוהל הפסקת ביצוע, התליה וביטול תכנית מאושרת

נוהל-הפסקת-ביצוע-התליה-וביטול-תכנית-מאושרת קובץ להורדה
שיוך למסלול 
חממות טכנולוגיותמסלול להגברת השתתפות תאגידים ישראליים בתוכנית המסגרת האירופיתמסלול סיד היברידי-לא פעילמסלול אתגר - טכנולוגיות לאתגרי בריאות ופיתוח בר-קיימא במדינות מתפתחותמסלול ויזת מומחה זר להייטקמסלול חוזרים להייטקמסלול יזמות צעירהמסלול לעידוד הקמת מרכזי מו"פ של חברות רב לאומיות בתחומי הביוטכנולוגיה והרפואהמסלול לקידום חדשנות טכנולוגית בעיר באר שבעמסלול מאגדי מגנ"ט – שיתוף פעולה בין חברות ומוסדות מחקר לפיתוח טכנולוגיותמסלול מו"פ בתעשיית הייצור - מופ"תמסלול מו"פ דואלי בתעשיית הייצורמסלול מחקר יישומי באקדמיהתכנית מחקר טרום מוצרי ליצירת ידע בטכנולוגיה חדשה לחברהמסלול מימד – מו"פ דואלי צבאי, בטחוני ומסחרימסלול מכינת מו"פ לחברות תעשיית הייצורמסלול ממשל-טק: חדשנות דיגיטלית במגזר הציבורימסלול מסחור ידע - ממוסד מחקר לתאגיד תעשייתימסלול מעבדות לחדשנות טכנולוגיתמסלול מעבר מפיתוח לייצורמסלול משותף לפיילוטים עם המשרד לביטחון לאומימסלול סיוע למרכזי מחקר ופיתוח של חברות גדולות בפריפריהמסלול פיילוטים עזרטק: טכנולוגיה המסייעת לאנשים בגיל השלישי ולאנשים עם מוגבלותמסלול קידום יזמות טכנולוגית בעיר חיפהמסלול קלינטק - המרכז הטכנולוגי לאנרגיות מתחדשותמסלול לבקשות המשך של קרן המו”פמסלול קרן ישראל - הודו I4Fמסלול קרן שת"פ בינלאומי למו"פ ולפיילוטיםמסלול קרנות דו-לאומיותמסלול תכניות לעידוד הנבטה ויזמותמסלול השקעה בחדשנות בתחום הפחתת פליטות גזי חממהמסלול השקעה בפיילוטים בחברות ממשלתיותמסלול השקעה בפיילוטים ברשויות מקומיותמסלול השקעה בפיילוטים בתחום האנרגיהמסלול השקעה בפיילוטים בתחום הבינוי והשיכוןמסלול השקעה בפיילוטים בתחום הבריאות הדיגיטליתמסלול השקעה בפיילוטים בתחום הגנת הסביבהמסלול השקעה בפיילוטים בתחום החללמסלול השקעה בפיילוטים בתחום החקלאות (אגריטק)מסלול השקעה בפיילוטים בתחום הסייברמסלול השקעה בפיילוטים בתחום הפינטקמסלול השקעה בפיילוטים בתחום התחבורהמסלול השקעה בפיילוטים בתחום התקשוב הממשלתימסלול השקעה בפיילוטים בתחום תקשורת 5Gמסלול השקעה בתוכנית מו"פ בתחומי הבינוי והשיכון – תעשיות בנייהערוץ מענקים מהיר לחברות עם RUNWAY קצרקידום יכולות אנליזה להשקעה בתעשייה ההייטק של גופי שוק ההון המוסדייםקרן הון אנושי להייטקקרן ההזנק - מסלול Pre-Seedקרן ההזנק - מסלול Round Aקרן ההזנק - מסלול Seed