נוהל אישורים ובקשות מיוחדות (200-06)

זירות:  בין-לאומית , הזנק , צמיחה וייצור מתקדם , תשתיות חדשנות
נוהל אישורים ובקשות מיוחדות 200-06 קובץ להורדה
שיוך למסלול 
חממות טכנולוגיותמסלול אתגר - טכנולוגיות לאתגרי בריאות ופיתוח בר-קיימא במדינות מתפתחותמסלול לעידוד הקמת מרכזי מו"פ של חברות רב לאומיות בתחומי הביוטכנולוגיה והרפואהמסלול מאגדי מגנ"ט – שיתוף פעולה בין חברות ומוסדות מחקר לפיתוח טכנולוגיותמסלול מו"פ בתעשיית הייצור - מופ"תמסלול מו"פ דואלי בתעשיית הייצורמסלול מחקר יישומי באקדמיהתכנית מחקר טרום מוצרי ליצירת ידע בטכנולוגיה חדשה לחברהמסלול מימד – מו"פ דואלי צבאי, בטחוני ומסחרימסלול ממשל-טק: חדשנות דיגיטלית במגזר הציבורימסלול מסחור ידע - ממוסד מחקר לתאגיד תעשייתימסלול מעבדות לחדשנות טכנולוגיתמסלול מעבר מפיתוח לייצורמסלול סיוע למרכזי מחקר ופיתוח של חברות גדולות בפריפריהמסלול פיילוטים עזרטק: טכנולוגיה המסייעת לאנשים בגיל השלישי ולאנשים עם מוגבלותמסלול קידום יזמות טכנולוגית בעיר חיפהמסלול לבקשות המשך של קרן המו”פמסלול קרן ישראל - הודו I4Fמסלול קרן שת"פ בינלאומי למו"פ ולפיילוטיםמסלול השקעה בחדשנות בתחום הפחתת פליטות גזי חממהמסלול השקעה בפיילוטים בחברות ממשלתיותמסלול השקעה בפיילוטים ברשויות מקומיותמסלול השקעה בפיילוטים בתחום האנרגיהמסלול השקעה בפיילוטים בתחום הבינוי והשיכוןמסלול השקעה בפיילוטים בתחום הבריאות הדיגיטליתמסלול השקעה בפיילוטים בתחום הגנת הסביבהמסלול השקעה בפיילוטים בתחום החללמסלול השקעה בפיילוטים בתחום החקלאות (אגריטק)מסלול השקעה בפיילוטים בתחום הסייברמסלול השקעה בפיילוטים בתחום הפינטקמסלול השקעה בפיילוטים בתחום התחבורהמסלול השקעה בפיילוטים בתחום התקשוב הממשלתימסלול השקעה בפיילוטים בתחום תקשורת 5Gמסלול השקעה בתוכנית מו"פ בתחומי הבינוי והשיכון – תעשיות בנייהמסלול תנופהמסלול תשתיות מו''פ לתעשייהערוץ מענקים מהיר לחברות עם RUNWAY קצרתכנית Horizon Europe ותכניות נלוות במימון משותף (ERA NET)קרן ההזנק - מסלול Pre-Seedקרן ההזנק - מסלול Round Aקרן ההזנק - מסלול Seed