נהלי מסלול 37 -הגברת השתתפות תאגידים ישראליים בתוכנית המסגרת האירופאית

זירות:  בין-לאומית
נהלי מסלול 37 -הגברת השתתפות תאגידים ישראליים בתוכנית המסגרת האירופאית עבור בקשות שיוגשו החל מה-6.6.2022 קובץ להורדה