נהלי מסלול משנה 5א’- מאגד מגנ”ט

שימו לב!

נהלים אלה יחולו על כל הבקשות שיוגשו החל מה-27.3.2022.

לצפייה בהנחיות והנהלים לתקצוב מאגדים ואיגודי משתמשים מיולי 2017 לחץ כאן.

זירות:  תשתיות חדשנות
נהלי מסלול משנה א'- מאגד מגנ"ט: קובץ להורדה
שיוך למסלול