נהלי מסלול משנה 5א’- מאגד מגנ”ט

שימו לב!

נהלים אלה יחולו על כל הבקשות שיוגשו החל מ 10.9.2023

לצפייה בהנחיות והנהלים לתקצוב מאגדים ואיגודי משתמשים מיולי 2017 לחץ כאן.

זירות:  תשתיות חדשנות
נהלי מסלול משנה 5א - מאגדי מגנט 10.09.2023 קובץ להורדה
שיוך למסלול