נהלי מסלול משנה ד’ – מסחור ידע

שימו לב!

נהלים אלה יחולו על כל הבקשות שיוגשו החל מה-27.3.2022.

זירות:  תשתיות חדשנות
נהלי מסלול משנה ד' - מסחור ידע: קובץ להורדה
שיוך למסלול