נהלי מסלול משנה ג’ – מחקר יישומי באקדמיה להטמעה בתעשייה

נהלי מסלול משנה 5ג - מחקר יישומי באקדמיה - התאמה לפיילוט ניהול תכניות מאושרות על פי חבילות עבודה קובץ להורדה