נהלי מסלול משנה ג’ – מחקר יישומי באקדמיה להטמעה בתעשייה – פיילוט חבילות עבודה

זירות:  תשתיות-חדשנות
נהלי מסלול משנה 5ג - מחקר יישומי באקדמיה - התאמה לפיילוט ניהול תכניות מאושרות על פי חבילות עבודה קובץ להורדה
שיוך למסלול