נהלי מסלול משנה ג’ – מחקר יישומי באקדמיה להטמעה בתעשייה – פיילוט חבילות עבודה

הנהלים יחולו על כל הבקשות שיוגשו החל 1.10.2023

זירות:  תשתיות-חדשנות
נהלי מסלול משנה 5ג מחקר יישומי באקדמיה התאמה לפיילוט קובץ להורדה
שיוך למסלול