נהלי מסלול משנה ב’ – תשתיות מו”פ לתעשייה

נהלים אלה יחולו על כל הבקשות שיוגשו החל מ 10.9.2023

זירות:  תשתיות חדשנות
נהלי מסלול משנה 5ב תשתיות מופ לתעשייה - 10.09.2023 קובץ להורדה
שיוך למסלול